Image

Ansvarsfull

Tillsammans för en bättre värld


Företagens sociala ansvar har blivit normen för alla moderna företag. Ändå är det ofta en utmaning att hitta rätt balans mellan detta engagemang och organisationens faktiska intressen.

Med utgångspunkt i sin expertis och övertygelse om att teknik kan hjälpa företag att nå sina mål för socialt ansvar, står HP bakom många initiativ för att möta denna utmaning.

Tänk på de hållbara och solida produkter som HP erbjuder, och reduceringen av HPs ekologiska fotavtryck som kommer från att ta hänsyn till produktens livscykel.

Image