HP Sustainable Impact Report 2021

c08228880

Varje år publicerar HP en rapport om föregående års hållbarhetsarbete. 

HP tar hållbarhet på allvar. “Vi står inför en samling globala utmaningar som testar själva grunden för vårt samhälle”, säger HPs vd Enrique Lores i rapporten. “Av alla utmaningar som världen står inför är ingen större än klimatkrisen.”

Som du vet strävar HP efter att vara världens mest hållbara och rättvisa teknikföretag. Detta mål är förankrat i vetenskapliga metoder och syftar till de områden där HP kan ha störst positiv påverkan: Konkreta åtgärder för klimatet, förbättrade rättigheter för människor och utjämning av tillgången till digitala resurser.

Läs hur HP gör detta i sammanfattningen av hållbarhetsrapporten:

SI art img 01

Om du bara vill ha en snabb överblick kan du besöka HPs Sustainable Impact-sidor.

Och om du verkligen vill gå på djupet kan du läsa hela rapporten också:

SI art img 02