Hur du motiverar ditt team i den hybrida vardagen

FeaturedImages hybrid 02

På kontoret, på hemmakontoret, på vägen. Idag arbetar du och dina anställda överallt. Vill du vägleda och motivera ditt team i en hybrid arbetsmiljö? Så här gör du.

Bra avtal ger bra medarbetare

Den hybrida vardagen kännetecknas av arbete som är oberoende av plats och tid. Men hur hanterar man detta som ledare? Ska dina medarbetare bestämma sin arbetsplats och arbetstider helt själva eller i samråd med dig och resten av ledningsgruppen? De som gör ordentliga överenskommelser om detta kommer att undvika missförstånd.

Tydlig kommunikation

Det är inga problem att du inte längre ser dina anställda fysiskt hela tiden. Ibland jobbar man själv hemifrån medan en del av de anställda går till kontoret och andra gånger sitter man själv på kontoret, samtidigt som det finns gott om plats i det öppna landskapet. Tydlig kommunikation är dock viktigt. Några punkter att tänka på:

  • Kommunicera effektivt och proaktivt.
    Förklara för dina anställda varför du gör något på ett visst sätt. På så sätt slipper du eventuella störningar.
  • Välj den bästa kommunikationsmetoden.
    Vad vill du kommunicera? Sånt som är lätt att förstå och inte drastiskt kan till exempel kommuniceras via e-post. För svårare frågor som kräver lite mer förklaring kan det vara bäst att kommunicera via en videokonferens. På så sätt kan du se dina anställdas reaktioner och du kan ta dig tid att förklara problemet ytterligare.
  • Ge värdefull feedback.
    Feedback är bara värdefullt om det hjälper dina anställda. Förklara därför din feedback och vänd något negativt till något positivt. På så sätt förstår dina kollegor feedbacken bättre och du hjälper dem att arbeta effektivt med dem.
Ömsesidigt förtroende är viktigt

Vardagshybrid bygger på ömsesidigt förtroende. En gammaldags kontrollerande arbetskultur går inte hand i hand med detta flexibla arbetssätt. Vill man stimulera ömsesidigt förtroende i organisationen är det inte bara viktigt att göra bra avtal. Att avsätta tid för de anställda är också en del av lösningen. Detta kan göras via ett videosamtal varje vecka där du frågar hur det går och var du mäter eventuella problem eller bekymmer.