Hybridarbetets nästa steg: från ett globalt perspektiv

NestaSteg

HPs Work Relationship Index utforskar tillståndet för människors koppling till arbete runt om i världen och hur arbetsgivare kan reagera.

Av teamet på Garage – 20 september 2023

Antalet passagerare på kollektivtrafiken i New York och London har minskat med mer än 30% från nivåerna före pandemin. Kaféer och barer i stadskärnor där kontorsanställda tar en kaffe eller en after work-drink är obefintliga på måndagar och fredagar, när de flesta hybridanställda arbetar hemifrån. Med färre människor som ”fönstershoppar” under raster eller efter jobbet, har gångtrafiken nära butiker i storstadsområden minskat med 20%. Och städer som Tokyo, Penang och Seoul är mobila knutpunkter för digitala nomader som arbetar obundna från ett kontor helt och hållet.

Den globala övergången till distans- och hybridarbete har visat sig vara permanent. Det har lett till förändringar som sträcker sig långt bortom själva arbetet. Termer som ”den stora uppsägningen” och ”den stora omorganiseringen” har kommit in i lexikonet, och vittnar om förändringar i människors attityder om var och hur de arbetar och de bredare, globala implikationerna som kommer med dem. I sin hittills största arbetsplatsstudie beställde HP en global undersökning av mer än 15 500 kunskapsarbetare, IT-beslutsfattare och företagsledare runt om i världen och i en rad olika företag och branscher för att bättre förstå det mänskliga elementet bakom dessa förändringar. Utöver att titta på var eller hur människor arbetar, försöker undersökningen Work Relationship Index att avslöja vad människor tycker om jobbet idag.

Den viktigaste insikten: Världens relation till arbete är ansträngd, och dess effekter är genomgripande, på allt från produktivitet till personliga relationer till mental och fysisk hälsa.

Bland de tillfrågade kunskapsarbetarna sa endast 27% att de har en hälsosam relation till arbetet, och 57% instämde i att det nu är en avgörande tidpunkt att omdefiniera våra relationer till arbetet.

Inom områden som sträcker sig från kompetensutveckling till anställdas välbefinnande visar HPs Work Relationship Index en koppling mellan vad människor runt om i världen vill ha av jobbet och vad de upplever. Till exempel säger 69% av kunskapsarbetarna att det är viktigt att människor uppmuntras att prioritera fysiskt och psykiskt välbefinnande framför arbetet, men endast 23% av den gruppen upplever detta konsekvent. Sextiofem procent av kunskapsarbetarna sa att det är viktigt att uppmuntra innovation mellan avdelningar, men bara 23 procent anser att de får göra misstag på jobbet. Och utan tvekan den mest oroande insikten: 75% av företagsledarna tror att anställda litar på sitt högre ledarskap, men bara 45% av kunskapsarbetarna håller med. Med andra ord kommer arbetsgivare som visar empati, bygger förtroende och utnyttjar dessa möjligheter att vara de som attraherar och behåller topptalanger under de kommande åren.

Ge anställda möjlighet att forma sin dag

I slutet av 2023 kommer 39% av kunskapsarbetarna runt om i världen att arbeta i hybridarrangemang, med de högsta andelarna i engelsktalande länder och de lägsta i Asien. Anställda vill ha flexibilitet i var och när de arbetar, och arbetsgivare som ger dem möjligheten kan bygga lojalitet och till och med förbättra produktiviteten. Mer än 80% av kunskapsarbetarna som tillfrågades i HPs studie sa att de skulle ta en lönesänkning för att arbeta någonstans som erbjuder den flexibilitet, självständighet, anslutning och balans de vill ha.

Läs mer: The Work Relationship Index 

En fördel med ett hybridschema är att du sparar dyrbar tid genom att undvika den dagliga pendlingen, som arbetare runt om i världen nämner som en stor fördel med att arbeta hemifrån. Det är särskilt meningsfullt i tätbefolkade regioner som Indien, där arbetare upplever några av de längsta pendlingstiderna i världen, i genomsnitt cirka två timmar per dag. Förmågan att arbeta hemifrån ger också de anställda självständighet att bestämma hur de använder sin tid och var de gör sitt bästa arbete. Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade kunskapsarbetarna sa att det är viktigt att de kan välja var de arbetar, med tanke på vad som passar en viss dag.

“När jag kan välja vilka timmar jag ska arbeta hjälper det mig att arbeta med uppgiften mer fokuserat. Detta leder till högre kvalitet på arbetet och bättre arbetsprestationer totalt sett.”

— K Manojkumar, affärspartner HP, Chennai
Mänsklig kontakt får anställda att trivas

Att arbeta på distans under pandemin påminde också många anställda om hur viktigt arbete kan vara i deras sociala liv. Utöver gruppaktiviteter som födelsedagsfester och luncher kan anställda som arbetar tillsammans varje dag bygga djupa vänskaper som förbättrar deras liv både på och utanför kontoret. Gallups forskning har visat att ha en nära vän på jobbet kan ha en inverkan på allt från medarbetarnöjdhet till lönsamhet och säkerhet. För många hybridarbetare är dessa synergier en del av fördelen med av att vara på kontoret.

För att skapa fler möjligheter till social interaktion har arbetsgivare som HP förändrat kontorsutrymmen för att möjliggöra mer socialisering, samarbete och utrymme för att samtala och arbeta.

“Jag älskar vad de har gjort med Madridkontoret, eftersom det har fler samarbetsområden och mycket ljus. Min favoritplats är trädgården. Du kan komma ut och bort från din plats och röra dig. Jag älskar den frid det ger mig.”

— Cristina Patru, försäljningschef HP, Madrid
Välbefinnande är numera en jobbrelaterad prioritetsfråga

Att arbeta med ett hybridschema kan hjälpa människor att vara mer uppmärksamma på familjemedlemmar, vänner och husdjur – alla interaktioner som kan förbättra det övergripande välbefinnandet.

Och att arbeta hemifrån kan också lindra stress för personer med personliga åtaganden och familjeåtaganden som inte passar in i en typisk kontorsarbetsdag. Nästan hälften av de tillfrågade inom alla branscher i HPs undersökning sa att när deras relation till arbetet inte är som de vill att det ska vara, kan arbetet göra dem för utmattade känslomässigt eller fysiskt för att utföra personliga uppgifter. Och 45% av de tillfrågade sa att när de inte har ett hälsosamt förhållande till jobbet, blir deras relationer med familj och vänner lidande.

“Jag gillar att arbeta i de två miljöerna, med föränderliga arbetsytor och olika tempon. Med hybridarbete har jag turen att ha fördelarna från båda världarna.”

–Helen Root, försäljningsprocess- och kapacitetschef HP, Rio Rancho, New Mexico
Tekniken hjälper medarbetarna att känna sig sedda och hörda – oavsett plats

Teknik – hemma och på kontoret – är uppenbarligen avgörande för att göra hybridarbete möjligt. Säkra och pålitliga internetanslutningar, enheter som kan röra sig med de anställda, brusreducerande teknik för att minimera distraktioner och mötesteknik som sammanför kollegor på distans och på kontoret sömlöst är alla måsten för att minimera frustration och säkerställa att anställda kan vara produktiva var de än är.

I HPs undersökning sa endast 25% av kunskapsarbetarna att de känner sig säkra på att deras företag kommer att implementera rätt verktyg för att stödja hybridarbete. Arbetsgivare som ser teknik som en viktig hävstång för att förbättra medarbetarnas engagemang förbättrar inte bara arbetsflöden och produktivitet, utan visar också anställda att arbetstillfredsställelse, inkludering, handlingskraft och välbefinnande på jobbet är kärnvärden.

“Det är fantastiskt att ha dubbla bildskärmar och ett justerbart skrivbord på kontoret, och videokonferenstekniken i mötesrummen har varit en stor förbättring. Jag gillar att komma till kontoret mer, särskilt på grund av hur arbetsplatsen har förbättrats.”

— Lucía Broto, spelinnehållsansvarig HP, Madrid
Empati är nyckeln till framgång – nu och i framtiden

Tillsammans med flexibilitet, anslutning och en sömlös upplevelse mellan distansarbete och arbete på kontoret, är insikten som kom fram högt och tydligt i HPs undersökning följande: de flesta människor söker empati från sina arbetsgivare.

Medan 70% av företagsledarna instämde i att känslomässigt intelligent ledarskap är avgörande för att komma framåt, sa 41% av kunskapsarbetarna att deras ledare inte uppfyller deras förväntningar inom detta område. Empatiskt ledarskap är så viktigt för anställda; svarande i undersökningen sa att de skulle ta 11% i lönesänkning för att arbeta på ett jobb där de blir erbjudna empatiskt ledarskap.

Arbetare runt om i världen vill vara delaktiga i företagsbeslut som kommer att påverka deras liv. De vill känna sig framgångsrika i sina karriärer och sina personliga liv, utan att behöva offra det ena för det andra. De vill inte bara ta med sig själva på jobbet, de vill ha arbetsplatser som lyfter de viktiga insatser de gör varje dag.

“Den “nya” arbetsstyrkan vill ha flexibilitet för att göra det som är bäst för dem – och för företaget.”

— Tami Morris, försäljningschef HP, USA:s offentliga sektor, Rio Rancho, New Mexico