Säkerhet

Den hybrida vardagen gör att fler jobbar hemifrån än någonsin tidigare – och cyberkriminella vet att många inte har tillräckligt med säkerhetsåtgärder på plats i hemmet. Dessutom suddas gränserna mellan jobb och privatliv ut och väldigt få anställda förstår kraven från IT-avdelningen att använda olika enheter för olika uppgifter.

Trenderna pekar i samma riktning: fler uppgifter utförs utanför IT-avdelningens infrastruktur och hamnar därmed utanför deras skydd och kontroll. Klientenheterna är ute på egen hand och är bara lika säkra som säkerhetsfunktionerna inbyggda i enheten. Lyckligtvis finns HP Wolf Security – omfattande slutpunktsskydd som börjar inifrån hårdvaran och sträcker sig över både programvara och tjänster.

Image