Image

Personlig

Den anställde i centrum


Den traditionella åtta-till-fem-dagen är ett minne blott. Generation Y och Z – som tillsammans utgör mer än hälften av arbetsstyrkan – ser flexibilitet som en normalitet. De förväntar sig inget mindre än en sömlös övergång mellan arbete och privatliv.

När pandemin tvingade företag och organisationer att låta anställda jobba hemifrån så mycket som möjligt fick även de andra generationerna smak för en mjukare distinktion mellan privatliv och arbete. Medarbetarna vill kunna arbeta effektivt oavsett om de är på kontoret, hemma eller på språng – så länge förutsättningarna är optimala.

För att möjliggöra detta är medarbetarna beroende av att ha rätt verktyg; teknologi som passar deras dagliga aktiviteter, oavsett var de arbetar. De enheter de arbetar på ska därför inte bara vara funktionella; de ska också vara hållbara och låta mobila arbetare arbeta snabbt, säkert och produktivt oavsett plats – samt helst även ha en design som användaren upplever matchar deras personlighet. Därigenom sätts medarbetaren och dennes arbetslivserfarenhet i centrum, så att de kan prestera sitt yttersta.

Image
Image

Individer i organisationen


Alla är unika. Varje individ har olika förväntningar och gör olika val – även inom tekniken. Är det då vettigt att ge alla samma typ av enhet? Med respekt för denna individualitet föreslår vi att du tar dig tiden att hitta rätt enhet för respektive anställd.


Ett personligt förhållningssätt har blivit en viktig del av (arbets)livet. Från och med nu ska enheterna skräddarsys efter användarna, på ett sätt som tar hänsyn till specifika arbetsuppgifter, ansvarsområden, mobilitetskrav och inte minst användarens personlighet.

HP har skissat på ett antal olika profiler – med tillhörande enheter – som kan hjälpa dig att möta dina anställdas behov. Prata med din HP-återförsäljare om hur dessa profiler kan hjälpa dig att förbättra dina anställdas vardag, se till att de fungerar säkert och minska dina kostnader.

Värdet av papper


När vi digitaliserar mer och mer behåller papper fortfarande sin tyngdpunkt. Exempelvis föredrar de flesta av oss fortfarande papper när vi vill förstå komplext innehåll till fullo. Visste du att vi helt enkelt kommer ihåg mer när vi ser något på papper jämfört med när vi ser något på en skärm?


Folk fortsätter att älska att arbeta med papper. Dels för att det gör oss mer motiverade (hur härligt är det inte att bocka av något man gjort klart från att-göra-listan?), dels för att vissa dokument helt enkelt måste skrivas ut och förvaras i fysiskt format.

Beroende på volymen av utskrifter och andra preferenser som pappersstorlek och enhetsstorlek kan HP erbjuda den perfekta skrivaren för dig!


Image
Image