WWF och HP bevarar 80 000 hektar skog

WWF og HP samarbeider om skog

World Wildlife Fund (WWF) och HP arbetar tillsammans för att bevara skogarna i Kina och Brasilien. Läs hur!

Moderna företag förstår att de måste agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. HP insåg detta för länge sedan. Redan 1960 sa David Packard att företag finns till för att göra något tillsammans som de inte kan göra ensamma och därmed bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

“I think many people assume, wrongly, that a company exists simply to make money. While this is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being.

As we investigate this, we inevitably come to the conclusion that a group of people get together and exist as an institution that we call a company so they are able to accomplish something collectively which they could not accomplish separately. They are able to do something worthwhile— they make a contribution to society (a phrase which sounds trite but is fundamental).

David Packard, 1960

1987 lanserade HP ett program för återvinning av hårdvara och på 90-talet introducerades program för återvinning av bläckpatroner och tonerkassetter. Tack vare denna ansträngning uppnådde HP flera milstolpar under 2010: då hade HP tillverkat mer än 1 miljard bläckpatroner med återvunnen plast och utvecklat världens första PVC-fria skrivare. Än i dag fortsätter HP med att sträva efter att göra sin verksamhet så hållbar som möjligt.

2019 startade HP och WWF “Sustainable Forest Collaborative“. Sedan dess har HP arbetat nära WWF och andra icke-statliga organisationer, inte bara för att skydda utan också för att återställa 80 000 hektar skog i Kina och Brasilien.

WWF logo

En positiv framtid för skogen

Specifikt donerar HP så mycket som 11 miljoner dollar till WWF för att stödja två projekt:

  • Återställande av den hotade atlantskogen i Brasilien.
  • Att förvalta kinesiska gårdar och skogsplantager på ett mer hållbart sätt.

Det finns mer

HP hjälper också WWF med att utveckla vetenskapsbaserade mål för världens skogstäcke. Samarbetet ger ovärderlig vägledning om både kvantiteten och kvaliteten på skogen som behövs i nyckelregioner, så att ekosystemen kan skyddas och bevaras och fortsätta att gynna människor, växter och djur. Med externa verktyg utvecklade av HP kan organisationer enklare beräkna fördelarna för klimat, vatten och biologisk mångfald till följd av olika åtgärder.

En hållbar, hybrid arbetsmiljö

HP lägger stor vikt vid företagens hållbarhet som en del av framtidens kontor. Dagens medarbetare väljer var de ska arbeta som funktion för sina arbetsuppgifter. De föredrar att utföra uppgifter på hemmakontoret, där de kan vara ifred och koncentrera sig. Dessutom behöver de inte resa till ett centralt kontor, vilket minskar deras koldioxidavtryck. Dessutom vill medarbetarna också jobba bättre. De anser till exempel att det är viktigt att använda mer miljövänlig teknik, som HP PageWide. PageWide använder mycket mindre ström per sida, vilket både minskar kostnaderna och förbättrar det ekologiska fotavtrycket. Vad tycker arbetsgivarna? De är medvetna om att medarbetarna tycker att detta är allt viktigare och samtidigt ser de det som positivt att de som organisation kan vara med och göra skillnad.

Det är tydligt: socialt ansvar är ett måste i det hybrida arbetslivet.


OM WWF

WWF är en av världens största miljöorganisationer. De arbetar för att stoppa dagens naturförstörelse och samtidigt skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

WWF har experter som arbetar i mer än hundra länder för att skydda naturen och dess resurser, som vi alla är beroende av; skogar, sötvatten, hav, mat och djur.

De arbetar för att bromsa klimatförändringarna och för att stoppa förlusten av olika arter – korallrev, floder, regnskogar, glaciärer och livsmiljöer.

Läs mer om WWF på https://www.wwf.se/