Tänk hållbarhet – gör skillnad

Featured gjorenforskjell.jpg

Vill du hjälpa till med att göra världen till en bättre plats? Driver du företag, eller drömmer du om att göra det? Så här hjälper HP dig och tiotusentals andra företag att bli mer hållbara.

EU-klassificeringen ställer krav på hållbarhet

När EU:s taxonomi för hållbar verksamhet blir lag kommer företag att ha en rad rapporteringskrav som få företag och företagare är beredda på. Små och medelstora företag som lyckas redovisa gröna förbättringar kommer att ha en starkare position i förhållande till banker och investerare än de som inte har några åtgärder att visa. Då är det bra att kunna lära av någon som har hållbarhet i det genetiska materialet.

Hållbarhet i det genetiska materialet

HP har alltid tänkt på hållbarhet. När David Packard och Bill Hewlett rensade ut Daves garage för att starta sin entreprenörsverksamhet 1938, med $538 i startkapital, siktade de på att skapa ett företag som inte bara skapade värde för kunder och ägare, utan även för samhället som helhet. 1940 gjorde de sitt första bidrag till välgörenhet – en check på hela fem dollar – och 1942 erbjöds sjukförsäkring till alla företagets anställda.

Artikel infoga bill n dave

Med denna inställning var de före sin tid, och samma inställning har genomsyrat organisationen sedan begynnelsen. 1957 skrev de ned sina affärsmål med rubriken “Medborgarskap”, vilket förpliktade företaget att “bidrag till samhället och till de institutioner i vårt samhälle som skapar den positiva miljö vi verkar i.”

Grundarnas inställning genomsyrade företagskulturen. 1966 införde en HP-anställd ett återvinningssystem för företagets hålkort och 1973 blev HP först med att införa flextid, för att medarbetarna skulle få bättre möjlighet att prioritera familj och fritid. 1975 designade och installerade ett HP-team sitt eget solcellsbaserade värmesystem på kontoret i Sunnyvale, Kalifornien. 1987 var starten för företagets återvinningsprogram. Och listan fortsätter, år efter år, ända fram till idag.

Ingen kan rädda världen ensam

HP har förstått att hållbarhet faktiskt är lönsamt. Det som är bra för miljön är också bra för både näringslivet och samhället – och då räcker det inte att bara sopa sin egen dörr utan man måste se allting ur ett större perspektiv.

Lyckligtvis har HP en unik styrka: dess stora partnerapparat. Inte bara får alla HPs 55 000 anställda sätta upp sina personliga hållbarhetsmål; med utrullningen av partnerprogrammet HP Amplify Impact får HPs återförsäljare hjälp och support för att bli ännu mer hållbara.

Programmet lanserades första gången 2021, vilket ger återförsäljare i 19 länder möjlighet att delta. Målet är att få över minst hälften av HPs partners ombord på detta frivilliga system till 2025 – och hittills har det varit en fantastisk framgång. Över 20% av partnerna anmälde sig redan under det första året – dubbelt så många som förväntat – och nu när 24 nya länder ges möjlighet att delta (inklusive Norge) är det dukat för ett ännu större stöd.

Amplify Impact-programmet har också utsetts av Canalys till IT-branschens bästa partnerinriktade hållbarhetsprogram.

HP LIFE – Utbildningsresurser

HP hjälper inte bara sina partners att bli mer klimatsmarta. Alla är fria att använda det välkända återvinningsprogrammet HP Planet Partners, men en del är fortfarande omedvetna om hur mycket användbar kunskap som finns i utbildningsportalen HP LIFE.

HP LIFE är kostnadsfritt för alla – med 32 olika kurser tillgängliga. Här kan du bland annat lära dig om energieffektivisering (något som också är lönsamt i dessa extrema elpristider), om socialt entreprenörskap, hur man skapar effektiva hemsidor åt sitt företag, hur man utvecklar ett framgångsorienterat tankesätt, och mycket mer som är relevant för företagare och företag på alla nivåer.

Världens mest hållbara PC-portfölj

HP vidtar ett antal konkreta hållbarhetsåtgärder, och en av de mest konkreta och tydliga är insamlingen av havsbunden plast, genom sammanslutningen NextWave Plastics, som används i flera av HPs produkter. Flaggskeppet här är HP Elite Dragonfly, som har över 80% återvunnet material i sina mekaniska delar, och som snart kommer i tredje generationen som då har Windows 11 Pro.

Artikel infoga trollslända
Windows 11 Pro är designad för hybridarbetsdagen

Windows 11 Pro driver världens största urval av affärsenheter så att anställda kan arbeta på den enhet som passar dem, vilket gör arbetet mer tillfredsställande och produktivt. Innovationer inom tal, beröring och penna – Windows 11 Pro anpassar sig enkelt till olika arbetsstilar. Du får också bättre prestanda över enhetskonfigurationer på grund av de nya minimisystemkraven. Och med det största urvalet av OEM-tillverkare som stöder Windows 11 Pro, och det största ekosystemet av kiselalternativ, kommer hela organisationen att dra nytta av pågående hårdvaru- och teknikutveckling.